Fettsugning med laser

Fettsugning är en beprövad och effektiv metod för att avlägsna fett från valda delar av kroppen. Eftersom punktförbränning i form av träning och diet är en omöjlighet, finns det skäl att genomgå behandling för de som lider av sina lokala fettsamlingar. Det är många som trots normalvikt, drabbas av små fettdepåer under exempelvis haka och kring överarmarna. Detta är ofta genetiskt och kan vara svårt att råda bot på. Fettsugning är då ett bra alternativ.

Ingreppet är inte bara en kortsiktig behandling. Behandlingen reducerar nämligen antalet fettceller kring behandlad kroppsdel – fettceller som inte återbildas – och leder till ett bestående resultat.

Istället för traditionell fettsugning, där kirurgen med hjälp av en smal kanyl går in och fysiskt suger ut överflödigt fett och fettceller under huden, kan du med fettsugning med laser nå samma resultat, men med mindre påfrestning för kroppen.

Laserfettsugning

Istället för kanyl används vid laserfettsugning en mycket tunn sond som tillför fettvävnaden energi genom laserljus. Lasern värmer upp de lokala fettdepåerna och smälter fettet, som i sin tur absorberas naturligt av kroppen. Huden kring det behandlade området stramas även upp av lasern.

Genom laserfettsugning minskar problemen med ärrbildning och metoden kräver ingen narkos, patienten får lämna kliniken direkt efter ingrepp och komplikationer är betydligt ovanligare jämfört med traditionell fettsugning.